Co je nejdůležitější? Najít MOTIVACI k hubnutí.


naučné

před 4 lety

Vyskoč z kruhu!

Co je nejvíc? Najít motivaci k hubnutí a s ní i získat zdraví.

Co je nejdůležitější? Najít MOTIVACI k hubnutí.
Ty důvody jsou:
- zdravotní
- estetické
- společenské
- citové

Pacient, klient se musí rozhodnout, že je nutné změnit svůj dosavadní životní styl, který mu zřejmě nadmíru VYHOVOVAL. A tady je na místě síla motivace. Je nutné si uvědomit všechny pozitivní a negativní důsledky. Pokud pozitiva převažují - cesta k cíli bude úspěšná.
- Pozitiva (zlepšení zdravotního stavu, prevence před civilizačními onemocněními, zvýšení sebevědomí se změnou estetického zjevu, zlepšení kondice a pod.)
- Negativa (změnit staré stravovací návyky, připravovat si stravu doma, vyřadit dříve oblíbené potraviny, začít s pravidelnou pohybovou aktivitou, vyhnout se alkoholu a večerním přejídacím orgiím, a pod.)

Nezačínejte v době nemoci či ve stresu. Buďte v pohodě! Je důležité být psychicky dobře naladěný, jelikož ke změně budeme potřebovat dostatek sil a energie. Obezita je onemocnění, které člověka trápí dlouhodobě a tak i jeho motivace k hubnutí prochází určitým procesem. Tento stav nejlépe zachycuje 6. FÁZÍ průběhu změny a tady si dovolím opět zmínit " vyskoč z kruhu!"

Popíšu kruh.
1. Fáze: Prekontemplace (člověk nemá žádný problém, motivace ke změně je nulová, ale jeho okolí na problém poukazuje).
2. Fáze: Kontemplace (zvažování, touto fází si člověk prochází sám, bez potřeby zásahu specialisty).
3. Fáze: Rozhodnutí (pacientovi se věnuje NT (nutriční terapeut), dochází k nastavení cílů a určení si prostředků jak jich dosáhnout).
4. Fáze: Akce (pacient pracuje na domluvených změnách pod kontrolou NT. Ve fázi akce vnější okolí oceňuje pacienta za každy zhubnutý kg, sám pacient je potěšen a se změnou narůstá sebevědomí a fyzická kondice, pozor, toto vše ovšem odpadá ve fázi UDRŽOVACÍ - té nejtěžší).
5. Fáze: Udržovací (nikdo pacienta už nechválí, že nepřibírá, to, že nohy nebolí ani u delší aktivity už mnohdy neocení ani on sám) Pozor, teď je to ROZHODUJÍCÍ, aby se kruh neuzavřel. Změna musí být TRVALÁ jinak běžnou součástí hubnoucího procesu je RELAPS. Relaps u obézních pacientů je definován jako OPUŠTĚNÍ chování, které přijali za účelem snížení hmotnosti, což návrat k původnímu stravování přivodí jo-jo efekt.

Dejte si malé cíle! Důvodem k neúspěchu jsou přehnaně vysoké nároky na sníženou hmotnost.

V které FÁZI jsi zrovna TY?

 

Článek napsala Pavla Janovská


Sdílet
Objednávky na čísle

739 634 273